زمین مسکونی مستقل نوشهر کد 370

برای خرید زمین در نوشهر با همراه باشید  : خرید زمین در شمال همیشه یکی از داغ ترین بخش های اقتصادی کل کشور بوده است. در واقع یکی از اصولی ترین و برترین سرمایه گذاری، خرید زمین در شمال است. امروزه هر کسی که مقدار سرمایه مشخصی دارد، خرید زمین اولین و منطقی ترین ایده … ادامه خواندن زمین مسکونی مستقل نوشهر کد 370