دریاچه آویدر نوشهر

دریاچه آویدر نوشهر

دریاچه آویدر نوشهر

دریاچه آویدر د ۳۰ کیلومتری شرقی نوشهر برای تامین آب کشاورزی زمین‌های منطقه جا خوش کرده است. در این مقاله بررسی می‌کنیم آدرس دریاچه آویدر کجاست یا چه دیدنی‌هایی دارد و چرا باید بازدید از این مکان را در برنامه سفر مازندران خود...

مقایسه آگهی ها

مقایسه