خرید آپارتمان در نور

خرید آپارتمان جنگلی درنور
خرید آپارتمان جنگلی درنور

آپارتمان 90 متری در نور

2 میلیارید و 600 میلیون

خرید آپارتمان شهری درنور
خرید آپارتمان شهری درنور

آپارتمان 100 متری در نور

2 میلیارید و 550میلیون

خرید آپارتمان شهری درنور
خرید آپارتمان شهری درنور

آپارتمان 92 متری دو خوابه در نور

2 میلیارید و 600 میلیون

خرید آپارتمان سه خوابه در نور
خرید آپارتمان سه خوابه در نور

آپارتمان 120 متری سه خوابه  در نور

تماس بگیرید

photo_2024-05-07_15-45-48
photo_2024-05-07_15-45-48

آپارتمان ساحلی 70 متری در نور

5 میلیارید و 250 میلیون

photo_2024-05-07_16-40-05
photo_2024-05-07_16-40-05

آپارتمان ساحلی 120متری در نور

تماس بگیرید

آپارتمان نو ساز 126 متری در نور

3 میلیارید و 650 میلیون

photo_2024-05-12_15-45-00
photo_2024-05-12_15-45-00

آپارتمان 140 متری در نور

تماس بگیرید