شهرک شهریار 9

موقعیت مکانی: جاده جنگلی نور، محله کرد آباد، فاصله تا ساحل ۱۲ کیلومتر

مساحت کل زمین شهرک: ۷۵۰۰ متر مربع

تعداد قطعات: ۱۴ پلاک

مساحت قطعات: ۳۵۰ تا ۵۰۰ متر مربع

تعداد بناهای ساخته شده: ۶ ویلا

مساحت بناهای ساخته شده: ۳۰۰ متر مربع خالص به همراه ۱۳۰ متر روف گاردن

نوع ساخت: چهار تیپ ویلای مدرن استخردار

مشاعات: نگهبانی ، سرایداری ، جاده آسفالته ، چسبیده به جاده اصلی

دارای سند مالکیت و انتقال سند در یکی از دفاتر رسمی انجام میشود.

دارای مجوز رسمی و پروانه ساخت با کلیه استعلامات رسمی است.

 

موقعیت مکانی: جاده جنگلی نور، محله کرد آباد، فاصله تا ساحل ۱۲ کیلومتر

مساحت کل زمین شهرک: ۷۵۰۰ متر مربع

تعداد قطعات: ۱۴ پلاک

مساحت قطعات: ۳۵۰ تا ۵۰۰ متر مربع

تعداد بناهای ساخته شده: ۶ ویلا

مساحت بناهای ساخته شده: ۳۰۰ متر مربع خالص به همراه ۱۳۰ متر روف گاردن

نوع ساخت: چهار تیپ ویلای مدرن استخردار

مشاعات: نگهبانی ، سرایداری ، جاده آسفالته ، چسبیده به جاده اصلی

دارای سند مالکیت و انتقال سند در یکی از دفاتر رسمی انجام میشود.

دارای مجوز رسمی و پروانه ساخت با کلیه استعلامات رسمی است.